Please enable JS
img
AVG
UW DATA

Privacyverklaring

Verantwoordelijke in de zin van de privacywetten, in het bijzonder de EU-Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is:

Doris Uphues

Uw rechten als betrokkene

Onder de verstrekte contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

  • Informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (Art. 15 AVG),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 AVG),
  • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 17 AVG),
  • Beperking van de verwerking van gegevens, indien wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen op grond van wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons (Art. 21 AVG), en
  • Dataportabiliteit, indien u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een overeenkomst met ons heeft gesloten (Art. 20 AVG).

Indien u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de bevoegde autoriteit van de deelstaat waar u woont of bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare sector) met adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Cookies

Net als veel andere websites maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt individuele cookies of de volledige cookiestatus verwijderen. Bovendien krijgt u informatie en instructies over hoe deze cookies kunnen worden verwijderd of hun opslag van tevoren kan worden geblokkeerd. Afhankelijk van de browserprovider vindt u de benodigde informatie op de volgende links:

Bewaartermijn en gebruikte cookies:

Indien u ons toestaat om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

30

Technisch noodzakelijke cookies

Soort en doel van de verwerking:

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige onderdelen van onze website vereisen dat de browser die de pagina heeft opgeroepen, ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na een paginawisseling kan worden herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Rechtsgrondslag en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website.

Ontvangers:

Mogelijke ontvangers van de gegevens zijn technische dienstverleners die optreden als verwerkers voor de exploitatie en het onderhoud van onze website.

Drittlandtransfer:

De verzamelde gegevens worden mogelijk overgedragen naar de volgende derde landen:

Nee

De volgende privacygaranties zijn van toepassing:

Verplichte of vereiste verstrekking:

De verstrekking van de bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kan echter de dienst en functionaliteit van onze website niet worden gegarandeerd. Bovendien kunnen afzonderlijke diensten en services niet beschikbaar of beperkt zijn.

Widerspruch

Lees daarover de informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 van de DSGVO hieronder.

Gebruik van Scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud op alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website "Google Webfonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna "Google") om lettertypen weer te geven.

Meer informatie over Google Webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Typekit-weblettertypen van Adobe Fonts

We maken gebruik van Typekit-weblettertypen van Adobe Fonts voor de visuele vormgeving van onze website. Adobe Fonts is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; hierna "Adobe"), die ons toegang geeft tot een bibliotheek met lettertypen.

Om de lettertypen die we gebruiken in te sluiten, moet uw browser een verbinding maken met een server van Adobe in de VS en het benodigde lettertype voor onze website downloaden. Adobe ontvangt hierdoor de informatie dat onze website is bezocht vanaf uw IP-adres.

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u in de privacyverklaring van Adobe Fonts, die u hier kunt raadplegen: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, of als u geen toestemming geeft, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Intrekking van toestemming:

Op dit moment biedt de provider geen eenvoudige opt-outmogelijkheid of blokkering van gegevensoverdracht aan. Als u tracking van uw activiteiten op onze website wilt voorkomen, trek dan alstublieft uw toestemming in voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch niet noodzakelijke cookies en gegevensoverdrachten in het cookie-toestemmingsinstrument. In dat geval kunt u onze website echter mogelijk niet of slechts beperkt gebruiken.

Gebruik van Google Maps

We maken gebruik van de diensten van Google Maps op deze website. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna "Google"). Hierdoor kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en u de mogelijkheid bieden om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy. U kunt daar ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het Privacycenter.

Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw gegevens met betrekking tot Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Door de website te bezoeken, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld.

Als u deze koppeling in uw profiel bij Google niet wenst, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn websites op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich moet richten tot Google voor de uitoefening ervan.

Intrekking van toestemming:

Op dit moment biedt de provider geen mogelijkheid voor een eenvoudige opt-out of het blokkeren van gegevensoverdracht aan. Als u tracking van uw activiteiten op onze website wilt voorkomen, trek dan alstublieft uw toestemming in voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch niet noodzakelijke cookies en gegevensoverdrachten in het cookie-toestemmingsinstrument. In dat geval kunt u onze website echter mogelijk niet of slechts beperkt gebruiken.

Ingesloten YouTube-video's

We sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten (hierna "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna "Google"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. YouTube wordt daarbij op de hoogte gesteld van welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk koppelen. Dit kunt u voorkomen door vooraf uit te loggen uit uw YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, raadpleegt u het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

Intrekking van toestemming:

Op dit moment biedt de aanbieder geen mogelijkheid voor een eenvoudige opt-out of het blokkeren van gegevensoverdracht. Als u tracking van uw activiteiten op onze website wilt voorkomen, trek dan alstublieft uw toestemming in voor de betreffende cookiecategorie of alle technisch niet noodzakelijke cookies en gegevensoverdrachten in het cookie-toestemmingsinstrument. In dat geval kunt u onze website echter mogelijk niet of slechts beperkt gebruiken.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te waarborgen, maken we gebruik van versleutelingsmethoden die voldoen aan de huidige standaard van de techniek (bijv. SSL) via HTTPS.


Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG

Individueel recht op bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG (verwerking op basis van een belangenafweging), om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling zoals bedoeld in artikel 4, nummer 4 van de AVG.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Ontvangers van een bezwaar

Nee


Wijziging van onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om te allen tijde te voldoen aan de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten in de privacyverklaring te verwerken, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe services. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming binnen onze organisatie:

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe functionaris gegevensbescherming (Versie #2020-09-30).

Afbeeldingen:

Omslagfoto Thuis: von Pixabay: https://www.pexels.com/de-de/foto/braune-und-weisse-kuh-458991/


EUREGIOSTR. 12

48455 BAD BENTHEIM-GILDEHAUS

TELEFOON

+49 5924 9971130

EIGENAAR

NORBERT UPHUES

BTW-ID

DE 214 370 544

BTW-NUMMER

301/5141/1690

Hallo! Hoe kunnen we u helpen?
Laat gerust uw bericht achter, we zullen spoedig contact met u opnemen.
Neem contact met ons op...